• Alle wedstrijden in de Basketballcompetitie zijn voor dit seizoen door de NBB afgelast. Daarnaast wordt er bij BV Oegstgeest niet meer getraind tot 1 juni 2020, dit zijn aanvullende maatregelen op de huidige richtlijnen van de Rijksoverheid.

  (Update 26-03-2020 09:00u)

  De aangescherpte maatregelen die gelden tot 1 juni 2020 betekenen dat er dit basketballseizoen geen wedstrijden meer worden gespeeld in competitieverband. Ook de trainingen in Sporthal de Cuyl en de gymzalen zijn bij BVO tot 1 juni 2020 afgelast. Het in mei geplande BVO-kamp voor de jeugd, het Familietoernooi en de Jubileum BBQ worden tot nader bericht uitgesteld.

  Het bestuur van BV Oegstgeest geeft hiermee duidelijkheid en hoopt zo bij te dragen bij aan de gezondheid, veiligheid van spelers, kinderen en ouders. Met elkaar moeten we blijven proberen de komende weken de medewerkers in de zorg te ontlasten. Hopelijk dragen we met deze verdergaande maatregelen bij aan het beperken van ziekenhuisopnames. Blijf wel in beweging, dat kan thuis en buiten in je tuin met het eigen gezin.

  • Blijf allemaal zoveel mogelijk thuis !
  • Houd afstand, minimaal 1,5 meter !
  • Was vaker je handen en schud geen handen !
  • Verkouden, hoesten en kuchen: blijf thuis
  • Ook nog koorts en benauwdheid: blijf met het hele gezin thuis
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes eenmalig en gooi ze weg

  Wanneer de situatie dat weer toelaat zullen we bekijken of en hoe er nog activiteiten mogelijk zijn. Leden die een idee hebben hoe we onze mooie sport ook deze zomer buiten kunnen aanbieden in bijvoorbeeld een 3x3-variant, laagdrempelig en in kleine groepjes kunnen zich melden bij het bestuur via info@bvoegstgeest.nl

  Meer informatie over het besluit van de NBB staat op: 

  https://www.basketball.nl/basketball/nieuws/actueel/alle-basketbalcompetities-voortijdig-beeindigd/  

  Meer informatie vanuit de Rijksoverheid:

  https://www.rijksoverheid.nl/corona

   

  English:

  All league games for this season (2019-2020) have been canceled by the NBB. In addition, BV Oegstgeest suspended all training and other activities until the 1st of June 2020, these are additional measures to the current guidelines of the Dutch Government.

  (Update 26-03-2020 09:00 AM)

  The stricter measures that apply until 1 June 2020 mean that all league basketball matches are canceled. The training in Sporthal de Cuyl and the gymnasiums have also been canceled at BVO until 1 June 2020. The BVO Camp for youth players, the Family Tournament and the End of season BBQ scheduled for May will be postponed until further notice.

  The board of BV Oegstgeest hereby provides clarity and hopes to contribute to the health, safety of players, children and parents. Together we must continue to try to relieve the burden on employees in the healthcare sector in the coming weeks. Hopefully, with these more far-reaching measures, we will contribute to limiting hospital admissions. Keep exercising, you can do that at home and outside in your garden with your family.

  • Everyone stay at home as much as possible!
  • Keep a distance of at least 1.5 meters!
  • Wash your hands more often and don't shake hands!
  • Colds and coughing: stay at home
  • Also fever and short of breath: stay at home with the whole family
  • Cough and sneeze in the inside of your elbow
  • Use tissue paper once and discard it

  When the situation changes, we will consider whether and how there are still basketball activities possible. Members who have an idea how we can offer our beautiful sport outside this summer, for example in a 3x3 variant, accessible and in small groups, can contact us at info@bvoegstgeest.nl

  More information about the NBB's decision can be found at:

  https://www.basketball.nl/basketball/nieuws/actueel/alle-basketbalcompetities-voortijdig-beeindigd/  

  More information from the Dutch authorities:

  https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19

   

  Corona Maatregelen Rijksoverheid