• Tot en met dinsdag 07-04-2020 worden alle trainingen en wedstrijden bij BV Oegstgeest afgelast. BV Oegstgeest volgt hiermee de richtlijnen van het RIVM, de gemeente Oegstgeest, NOC*NSF en de NBB. (Update 15-03-2020 19:30u)

  ALLE BASKETBALWEDSTRIJDEN TOT EN MET 7 APRIL GAAN NIET DOOR

  Alle competitiewedstrijden in het Nederlandse basketball worden tot nader order én in elk geval t/m 7 apriil afgelast. Daarmee volgt BV Oegstgeest de Nederlandse Basketball Bond en de richtlijnen van NOC*NSF om tot die datum geen sportwedstrijden te organiseren. Dit naar aanleiding van de informatie die is verstrekt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

  Eén van de maatregelen die VWS en het RIVM aanbevelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen is geen sportevenementen meer te organiseren waarbij meer dan honderd mensen samen komen. Voor het basketball in Nederland betekent dit dat er voorlopig geen wedstrijden in de Dutch Basketball League, Women’s Basketball League en alle andere landelijke en afdelingscompetities worden gespeeld. Ook de finales van de Basketball Cup op 28 en 29 maart gaan niet door.

  De komende periode zal aan de hand van het dan geadviseerde beleid worden bekeken in hoeverre wedstrijden – indien van belang voor het verloop van de competitie – moeten en kunnen worden ingehaald.

  BV OEGSTGEEST TRAININGEN GAAN NIET DOOR TOT EN MET DINSDAG 07-04-2020

  Het bestuur van BV Oegstgeest heeft, in lijn met de adviezen van NOC*NSF, besloten de trainingen, vergaderingen en overleggen tot en met dinsdag 7 april af te gelasten. Zowel de trainingen op dinsdag in sporthal de Cuyl als op donderdag in de gymzalen gaan niet door. We bekijken op een later moment of het mogelijk is om dit seizoen langer door te trainen en wedstrijden in te halen. 

  English

  Untill the 07-04-2020 all training activities and games are canceled at BV Oegstgeest. BV Oegstgeest follows the guidelines of RIVM, the municipality of Oegstgeest, NOC NSF and the NBB. (Update 15-03-2020 19:30 PM)

  ALL BASKETBALL MATCHES UNTIL 7 APRIL SUSPENDED

  All league matches in Dutch basketball are canceled until further notice, at least untill Tuesday the 7 April 2020. BV Oegstgeest follows the guidelines of the Dutch Basketball Association and NOC * NSF not to organize sports activities until that date. This as a result of the information released today by the Ministry of Health and Sport (VWS) and the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), 

  One of the urgent additional measures recommended by VWS and RIVM to prevent the further spread of the coronavirus is to stop organizing events in which more than a hundred people gather. For basketball in the Netherlands, this means that for the time being no games will be played in the Dutch Basketball League, Women's Basketball League and all other national and regional competitions. The Basketball Cup finals on March 28 and 29 will also be canceled.

  In the coming period, based on the policy then advised, it will be examined to what extent matches - if relevant for the course of the competition - must and can be rescheduled.

  BV OEGSTGEEST TRAINING CANNOT CONTINUE UNTIL TUESDAY 07-04-2020

  The board of BV Oegstgeest has decided, in line with the advice of NOC*NSF, to cancel all training activities until Tuesday 7 April. Both the training sessions on Tuesday in sporthall de Cuyl and on Thursday in the gymnasiums are canceled. We will consider at a later time whether it is possible to reschedule training and games later this season.

  More information from the dutch sport associations https://nocnsf.nl/nieuws/2020/03/nocstarnsf-adviseert-om-alle-sportbijeenkomsten-in-maart-af-te-gelasten.

  More info about the coronavirus in the Netherlands via https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19