• CORONA-PROTOCOL

 • versie 18 september 2020 – 10.00 uur

  CORONAPROTOCOL Basketbalvereniging BV OEGSTGEEST

  Dit protocol is opgesteld in verband met de maatregelen rondom het coronavirus. Alle bezoekers van Sporthal ‘de Cuyl’, d.w.z. leden, uit- en thuisspelers, staf én publiek, dienen zich hieraan te houden.
  Dit protocol is mede gebaseerd op het protocol basketballcompetities van de NBB en het protocol verantwoord sporten van NOC*NSF. De algemene instructies in deze protocollen gelden, ook als ze hieronder niet vermeld staan. Onderstaand protocol is een levend document en is gebaseerd op de kennis van de versiedatum. Afhankelijk van de maatregelen, die de overheid neemt, wordt het aangepast.

 • Algemene uitgangspunten

  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen.
  • Pas hygiëne toe, reinig regelmatig je handen.
  • Personen onder de 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden, maar wel ten opzichte van personen boven de 18 jaar.
  • Personen boven de 18 jaar dienen 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • Vermijd drukte en verspreid je zoveel mogelijk over de beschikbare ruimte. Er zijn looprichtingen in de locatie en afscheidingen aangegeven: volg deze.

  Richtlijnen in de sporthal

  • Kom niet eerder dan 30 minuten voor de aangegeven tijd. In het wedstrijdprogramma staat hoe laat de wedstrijden beginnen. Afhankelijk van uitloop is er een wachttijd. De sporthal mag pas betreden worden als er voldoende ruimte is.
  • Elk team mag maximaal 20 personen meenemen: spelers, staf én publiek. Dit wordt gecontroleerd. Er zijn maximaal vier teams tegelijk op de velden toegestaan. Wacht buiten of in de toegewezen kleedkamer.
  • Het team dient zich, inclusief begeleiders, compleet te melden bij het binnentreden van de sporthal. Indien het team nog niet compleet is wordt men verzocht om buiten te wachten.
  • Bij binnenkomst laat men per team de contactgegevens achter van één contactpersoon, nodig voor eeneventueel toekomstig contactonderzoek. Deze formulieren worden twee weken bewaard in een dichtgeplakte enveloppe en zullen hierna worden vernietigd.
  • Het digitale wedstrijdformulier dient vooraf ingevuld te zijn. De registratie van de teamleden verloopt via dit digitale wedstrijdformulier in de basketball-app.
  • Spelers worden verzocht om zoveel mogelijk in sportkleding aan te komen bij de sporthal. De kleedkamers kunnen beperkt worden gebruikt om schoenen te wisselen. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de douches in de kleedkamers.
  • De gang naar de velden, de velden en kleedkamers zijn alleen toegankelijk voor spelers, coaches en officials, die aangemeld zijn in de basketball-app via het digitale wedstrijdformulier, en voor bestuursleden van BV Oegstgeest. Personen, die niet in de basketball-app staan, hebben geen toegang tot het zaaldeel van de sporthal.
  • Er is een desinfectiezuil bij de ingang, gebruik deze. Reinigingsmiddelen en handdesinfectie zijn bij de tafels aanwezig voor officials, ballen en materiaal. Er mag geen eigen materiaal worden meegenomen. Een uitzondering hierop zijn de fluitjes, die de scheidsrechters zelf mee moeten nemen.
  • Publiek heeft alleen toegang tot de tribune. Er is een registratie via een intekenlijst. Deze lijst wordt na twee weken vernietigd.
  • In de sporthal is het verboden om te schreeuwen of (in groepsverband) te zingen.
  • Tafelaars houden 1,5 meter afstand tot elkaar, staf en spelers.
  • Er is een line-up voor de eigen spelersbank, waarbij men tegenstander en officials groet op afstand. Er zijn geen yells, high fives of alternatieve fysieke begroetingen toegestaan.
  • Zodra een team de wedstrijd heeft gespeeld dient het zo snel mogelijk de sporthal te verlaten, zodat de drukte bij het naar buiten gaan gespreid is.