• CORONA-PROTOCOL     30-09-2020

  versie 30 september 2020 – 21.00 uur

  CORONA-PROTOCOL Basketbalvereniging BV OEGSTGEEST

  Dit protocol is opgesteld in verband met de maatregelen rondom het coronavirus. Alle bezoekers van Sporthal De Cuyl, d.w.z. leden, uit- en thuisspelers, staf én publiek, dienen zich hieraan te houden.
  Dit protocol is mede gebaseerd op het protocol basketballcompetities van de NBB en het protocol verantwoord sporten van NOC*NSF. De algemene instructies in deze protocollen gelden, ook als ze hieronder niet vermeld staan. Onderstaand protocol is een levend document en is gebaseerd op de kennis van de versiedatum. Afhankelijk van de maatregelen, die de overheid neemt, wordt het aangepast.

 • Algemene uitgangspunten

  • Blijf thuis bij klachten, ook al zijn ze mild, en laat je testen.
  • Pas hygiëne toe, reinig regelmatig je handen. Als de desinfectiezuil aanwezig is op de locatie, gebruik deze.
  • Personen onder de 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden, maar wel ten opzichte van personen boven de 18 jaar.
  • Personen boven de 18 jaar dienen 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • Vermijd drukte en verspreid je zoveel mogelijk over de beschikbare ruimte. Er zijn looprichtingen in de locatie en afscheidingen aangegeven: volg deze.

  Richtlijnen m.b.t. wedstrijden

  Locatie: Sporthal De Cuyl, De Voscuyl 36, 2341 BJ Oegstgeest

  • Kom niet eerder dan 15 minuten voor de aangegeven tijd naar de sporthal.
   In het wedstrijdprogramma staat hoe laat de wedstrijden beginnen.
   Afhankelijk van uitloop is er een wachttijd.
   De sporthal mag pas betreden worden als er voldoende ruimte is.
  • Het team dient zich, inclusief begeleiders, compleet te melden bij het binnentreden van de sporthal.
   Indien het team nog niet compleet is wordt men verzocht om buiten te wachten.
  • Thuisspelende teams nemen alleen spelers en staf mee. Publiek is voor THUISspelende teams niet toegestaan, ook niet als u uw kind naar de thuiswedstrijd rijdt.
   Dit wordt gecontroleerd. Er zijn maximaal vier teams tegelijk op de velden toegestaan.
  • Bezoekende jeugdteams mogen naast spelers en staf maximaal 5 benodigde chauffeurs meenemen. Publiek is niet toegestaan.
   Chauffeurs vallen onder teambegeleiding en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.
   Voor deze chauffeurs geldt een registratieplicht.
  • Bij binnenkomst laat men per team de contactgegevens achter van één contactpersoon, nodig voor een eventueel toekomstig contactonderzoek.
   Deze formulieren worden twee weken bewaard in een dichtgeplakte enveloppe en zullen hierna worden vernietigd.
  • Het digitale wedstrijdformulier dient vooraf ingevuld te zijn.
   De registratie van de spelers en staf verloopt via dit digitale wedstrijdformulier in de basketball-app.
  • Spelers worden verzocht om zoveel mogelijk in sportkleding aan te komen bij de sporthal.
   De kleedkamers kunnen beperkt worden gebruikt om schoenen te wisselen.
   Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de douches in de kleedkamers.
  • De gang naar de velden, de velden en kleedkamers zijn alleen toegankelijk voor spelers, coaches en officials, die aangemeld zijn in de basketball-app via het digitale wedstrijdformulier, en voor bestuursleden van BV Oegstgeest.
   Personen, die niet in de basketball-app staan, hebben geen toegang tot het zaaldeel van de sporthal.
  • Er is een desinfectiezuil bij de ingang, gebruik deze.
   Reinigingsmiddelen en handdesinfectie zijn bij de tafels aanwezig voor officials, ballen en materiaal.
   Er mag geen eigen materiaal worden meegenomen naar de wedstrijden.
   Een uitzondering hierop zijn de fluitjes, die de scheidsrechters zelf mee moeten nemen.
  • In de sporthal is het verboden om luid te coachen, te schreeuwen, of (in groepsverband) te zingen.
  • Tafelaars houden 1,5 meter afstand tot elkaar, staf en spelers.
  • Er is een aangepaste line-up, waarbij men tegenstander en officials groet op afstand.
   Er zijn geen yells, high fives of alternatieve fysieke begroetingen toegestaan.
  • Zodra een team de wedstrijd heeft gespeeld dient het zo snel mogelijk de sporthal te verlaten.
   Zo is de drukte bij het naar buiten gaan gespreid.
   Sporters, die klaar zijn met hun wedstrijd mogen niet blijven kijken naar een andere wedstrijd.

   

  Richtlijnen m.b.t. trainingen

   

  • Kom niet eerder dan 15 minuten voor de start van de training naar de sporthal.
  • Kinderen komen zo veel mogelijk zelfstandig naar de training.
   Kinderen, die door ouders/verzorgers/BSO naar de training worden gebracht, worden bij voorkeur afgezet bij de ingang van de sporthal.
   Ouders/verzorgers/BSO gaan zo min mogelijk mee naar binnen en wachten aan het einde van de training bij voorkeur buiten op het kind.
  • Spelers worden verzocht om in sportkleding aan te komen bij de sporthal.
   De kleedkamers en douches kunnen worden gebruikt.
   Gebruik hiervoor in De Cuyl alleen de kleedkamers die grenzen aan jouw trainingsveld.
   Laat de kleedkamer na gebruik leeg achter, dus neem je spullen mee de zaal in.
  • Zodra een team klaar is met de training dient het zo snel mogelijk de sporthal te verlaten.
   Zo is de drukte bij het naar buiten gaan gespreid.
   Sporters, die klaar zijn met hun training, mogen niet blijven kijken naar een andere training.