• CORONA-PROTOCOL     18-11-2021

  versie 18 november 2021 – 10.00 uur

  CORONA-PROTOCOL Basketbalvereniging BV OEGSTGEEST

  Dit protocol is opgesteld in verband met de maatregelen rondom het coronavirus en  is mede gebaseerd op het protocol basketballcompetities van de NBB en de maatregelen op de website van NOC*NSF. De algemene instructies in deze protocollen gelden, ook als ze hieronder niet vermeld staan. Onderstaand protocol is een levend document en is gebaseerd op de kennis van de versiedatum. Afhankelijk van de maatregelen, die de overheid neemt, wordt het aangepast.

 • Algemene uitgangspunten

  • Was vaak en goed je handen. Als er een desinfectiezuil aanwezig is op de locatie, gebruik deze.
  • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen in de samenleving.
  • Blijf thuis bij klachten, ook al zijn ze mild, en laat u direct testen.
  • Vermijd drukte en verspreid je zoveel mogelijk over de beschikbare ruimte. Wanneer er op de locatie afscheidingen en looprichtingen zijn aangegeven: volg deze.

  Coronatoegangsbewijs

  Vanaf 6 november geldt het coronatoegangsbewijs ook voor onze trainingen en wedstrijden. Bij de ingang van de locatie wordt van iedere speler en toeschouwer boven de 17 jaar het coronatoegangsbewijs gescand en wordt een geldig ID-bewijs gecontroleerd. Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een herstelbewijs hebt of met een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud (gratis via www.testenvoortoegang.nl). Als je om welke reden dan ook geen groen vinkje wilt of kunt laten zien, dan mag je de sporthal niet betreden.

  Let op!

  (1) Er is een uitzondering voor mensen, die functioneel aanwezig moeten zijn. Denk hierbij aan trainers, coaches en arbitrage. Zij hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.

  (2) Ouders/verzorgers, die meerijden naar wedstrijden, moeten wel een coronatoegangsbewijs tonen.

  (3) Spelers, die op een wedstrijddag ook een taak hebben binnen het programma, moeten ook een coronatoegangsbewijs tonen.

  (4) Voor het betreden van de horeca bij ‘De Cuyl’ is ook een coronatoegangsbewijs nodig.

  Richtlijnen m.b.t. trainingen

  • Kom niet eerder dan 15 minuten voor de start van de training naar de sporthal.
  • Komt u uw kind halen of brengen, wacht dan even buiten. Betreedt alleen de zaal als dit echt noodzakelijk is.
  • Spelers worden verzocht om in sportkleding aan te komen bij de sporthal. De kleedkamers en douches kunnen worden gebruikt. Gebruik hiervoor in ‘De Cuyl’ de kleedkamers, die grenzen aan jouw trainingsveld. Laat de kleedkamer na gebruik leeg achter, dus neem je spullen mee de zaal in.
  • Zodra een team klaar is met de training dient het zo snel mogelijk de sporthal te verlaten. Zo is de drukte bij het naar buiten gaan gespreid.
  • Houd voor en na het sporten 1,5 meter afstand.

  Richtlijnen m.b.t. wedstrijden

  Locatie: Sporthal ‘De Cuyl’, De Voscuyl 36, 2341 BJ in Oegstgeest

  Publiek:

  • Publiek is niet welkom bij de wedstrijden.
  • Beperk het aantal rijouders van de bezoekende club tot een minimum. Deze personen kunnen plaats nemen op de tribune of in de kantine met inachtneming van 1,5 meter.
  • Scan na binnenkomst de BV Oegstgeest registratiecode. Zo kunnen we contact opnemen als er een besmetting wordt vastgesteld.

  Spelers/staf/officials:

  • Het digitale wedstrijdformulier dient vooraf ingevuld te zijn. De registratie van de aanwezige spelers en staf verloopt via dit digitale wedstrijdformulier in de basketball-app.

  Voor eventueel toekomstig contactonderzoek gebruiken we de gegevens van de coach in de basketball-app. Deze persoon is verantwoordelijk voor het doorgeven van de informatie aan de betrokkenen bij zijn/haar vereniging.

  • Kom niet eerder dan 30 minuten voor de aangegeven starttijd van de wedstrijd naar de locatie. In het wedstrijdprogramma in de basketball-app staat hoe laat de wedstrijden beginnen. Afhankelijk van uitloop is er een wachttijd in de kleedkamer. De sporthal mag pas betreden worden als er voldoende ruimte is.
  • Er is een desinfectiezuil bij de ingang, gebruik deze. Reinigingsmiddelen en handdesinfectie zijn bij de tafels aanwezig voor officials, ballen en materiaal. Er mag geen eigen materiaal worden meegenomen naar de wedstrijden. Een uitzondering hierop zijn de fluitjes, die de scheidsrechters zelf mee moeten nemen.
  • De gang naar de velden, de velden en kleedkamers zijn alleen toegankelijk voor spelers, coaches en officials, die aangemeld zijn in de basketball-app via het digitale wedstrijdformulier, en voor bestuursleden van BV Oegstgeest. Personen, die niet in de basketball-app staan, hebben geen toegang tot het zaaldeel van de sporthal.
  • Spelers worden verzocht om zoveel mogelijk in sportkleding aan te komen bij de sporthal. Zo worden de kleedkamers minimaal gebruikt.
  • Ieder team krijgt een kleedkamer toegewezen. Het schema hangt bij de ingang van de locatie op het bord en op iedere kleedkamerdeur. Als je warming-up nog niet kan starten, dan wacht je in de toegewezen kleedkamer.
  • Tafelaars houden 1,5 meter afstand tot elkaar, staf, scheidsrechters en spelers.
  • Er is een aangepaste line-up. Hierbij groet men tegenstander en officials op afstand. Er zijn geen yells, high fives of alternatieve fysieke begroetingen toegestaan.
  • Zodra een team de wedstrijd heeft gespeeld dient het zo snel mogelijk de sporthal te verlaten. Zo is de drukte bij het naar buiten gaan gespreid. Sporters, die klaar zijn met hun wedstrijd mogen blijven kijken naar een andere wedstrijd zolang het maximaal aantal toegestane toeschouwers op de tribunes en/of kantine niet wordt overschreden. Het is niet toegestaan om in de sporthal te blijven kijken.
  • Houd voor en na het sporten 1,5 meter afstand.
  • In de sporthal is het verboden om luid te coachen, te schreeuwen, of (in groepsverband) te zingen.