• Op dringend verzoek van de veiligheidsregio Hollands Midden heeft gemeente Oegstgeest besloten om sporthal De Cuyl van 1 augustus tot uiterlijk 1 september beschikbaar te stellen voor de tijdelijke crisisopvang van maximaal 75 vluchtelingen, afkomstig uit Ter Apel. Het gaat hier voornamelijk om nareizende familieleden van reeds in Nederland verblijvende vergunninghouders. Dit betekent, dat we op dinsdag 23 augustus en dinsdag 30 augustus niet kunnen trainen in de Cuyl. We gaan op zoek naar vervangende locaties, zodat er wel getraind kan worden voor de eerste competitiedag op 17 september.

    De brief, die de gemeente gestuurd heeft aan alle omwonenden en huurders van de Cuyl, kunt u lezen op de website van de gemeente Oegstgeest.