• Contributie

 • Contributie (bedragen zijn zonder €10,00 incassokorting (#1))
  Contributie2020/2021 2021/2022
  Startgroep U8-U10 € 125.00 € 125.00
  Recreanten junioren en senioren € 180.00 € 180.00
  Junioren U10/U12 wedstrijdspelend € 277.50 € 277.50
  Junioren U14 t/m U20 wedstrijdspelend € 335.00 € 335.00
  Junioren U22 en senioren wedstrijdspelend € 355.00 € 355.00
  Huur tenue (#2)€   20.00 €   20.00
 • Contributie

  Toelichting op de Contributie:

  De gemiddelde contributie wordt verhoogd met het door de Nederlandse Basketball Bond (NBB) gehanteerde Prijsindexcijfer van 1,7%. Er wordt rekening gehouden met de stijging van de zaalhuur, al is die nog niet bekend. Nieuw is dat het tarief voor recreanten geen beperking kent voor het aantal trainingen. Er mag 2 keer in de week getraind worden.

  Van de contributie van BV Oegstgeest gaat gemiddeld 75% naar de gemeente Oegstgeest voor zaalhuur, 20% gaat naar de NBB voor contributie en inschrijfgelden en 5% is beschikbaar voor kosten, materiaal en activiteiten.

  De rayon klasse bestaat niet meer en al eerder is de Rayon toeslag afgeschaft. Teams die deelnemen aan een 1e klasse afdeling of hoger bij de NBB krijgen de daaruit voortvloeiende kosten doorberekend. De kosten van inschrijving voor de 1e afdeling of hoger, trainers, scheidsrechters en de eventuele extra zaalhuur zullen individueel in rekening worden gebracht door de totale kosten te delen door het aantal wedstrijd spelende leden in het team dat speelt in de 1e afdeling of hoger.

  (#1) Door het afgeven van een geldige automatische incasso geldt een korting van €10,00 op de contributie. Deze korting is niet in de tabel opgenomen.
  Bij automatische incasso wordt de contributie in twee gelijke delen geïnd: de eerste helft in oktober en de tweede helft in januari. Uiteraard kunnen bestaande leden, die nog geen machtiging hebben afgegeven voor automatische incasso, dit alsnog doen! Het formulier voor automatische incasso kunt u hiernaast downloaden .

  (#2) Huur tenue wordt alleen in rekening gebracht bij jeugdleden t/m U18 die competitie spelen, de vereniging stelt de tenues beschikbaar en blijft eigenaar van de tenues.
  Voor competitiespelende leden vanaf U20 verwachten wij dat een spelend lid zijn eigen tenue aanschaft (€ 50), neem hiervoor contact op via leden@bvoegstgeest.nl.