• Sociale veiligheid

  Veilig sportklimaat bij BVO

  BV Oegstgeest is een vereniging waar plezier in basketbal hoog in het vaandel staat. Al onze sportende leden moeten zich tijdens de trainingen en hun wedstrijden op hun gemak voelen en op een sociale manier met elkaar omgaan.

  Trainers, coaches en begeleiders leveren daarbij een belangrijke bijdrage. Niet alleen door trainingen te geven of wedstrijden te coachen, maar ook door onze leden te helpen bij bij het ontwikkelen van sociaal gedrag in een team, het ontwikkelen van zelfvertrouwen, leiding accepteren en doorzettingsvermogen.

 • Tijdens een wedstrijd is de scheidsrechter samen met de trainer/coach en de sporters verantwoordelijk voor een sportief en eerlijk verloop van de wedstrijd. BVO streeft er naar ongewenst gedrag tegen scheidsrechters te voorkomen. Een belangrijke onderdeel is het verhogen van de spelregelkennis bij leden en het effectief toepassen van spelregels voor sportief gedrag. Het bestuur verwacht dan ook dat ieder lid de regels kent, en vanaf zijn 16e jaar verplicht de BS2-scheidsrechterscursus volgt.

  Maar soms kan het mis gaan. Ongewenst gedrag is een verschijnsel dat ook in de basketbalsport voorkomt. Denk aan verbaal en fysiek geweld, discriminatie, bedreiging en seksuele intimidatie. Ze zorgen voor verdriet bij betrokkenen, het gaat ten koste van het sportplezier en geven onze vereniging een slecht imago. Hoewel agressie en geweld bij BVO hoogst zelden voorkomt, is het bestuur van BVO het eens met de NBB en het NOC*NSF om alles in het werk te stellen excessen in onze sport tegen te gaan.

  BVO heeft procedures en maatregelen om deze excessen aan te kunnen pakken. Het is belangrijk dat het bestuur, trainers, coaches, begeleiders, scheidsrechters en vrijwilligers weten hoe ze het beste kunnen handelen bij excessen en dat er maatregelen worden genomen om zo effectief mogelijk te kunnen reageren en sanctioneren. Wil je meer weten, klik dan door op het beleidskader.

  BVO onderschrijft het programma "Naar een veiliger sportklimaat". Zie voor meer informatie: www.veiligsportklimaat.nl.