• Vertrouwenspersonen

  Vertrouwenspersonen bij BVO

  BVO wil een veilige basketbalvereniging zijn waar iedereen met plezier basketbalt en zich thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar er alles aan moeten doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenst gedrag zoveel mogelijk te voorkomen. Eigenlijk is het heel simpel: doe anderen niet aan wat je zelf ook niet wilt overkomen.

 • Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus helaas ook binnen BVO voorkomen. Wat voor de één misschien een grap is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Door je teamgenootjes, ouders, bestuur of door je trainer/coach.

  Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat iemand zich niet durft uit te spreken en er dus zelf mee rond blijft lopen. In dat geval is het goed om bij een iemand terecht te kunnen die niets doorvertelt. Iemand die naar je luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen. Zo iemand heet een vertrouwenspersoon.

  Indien jij als lid, ouder, vrijwilliger of gast van onze vereniging last hebt van ongewenst gedrag, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via vertrouwenspersoon@bvoegstgeest.nl. 

  De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

  • Luisteren naar de klacht of het probleem;
  • Nagaan of bemiddeling mogelijk is;
  • In samenspraak met de klager bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
  • Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;
  • Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.

  De vertrouwenspersoon behandelt elke klacht strikt vertrouwelijk. Alleen met toestemming van degene die de klacht of het probleem heeft gemeld, kunnen andere personen worden betrokken. Voor meer informatie over de taakomschrijving van de vertrouwenspersoon klik hier op het beleidskader.