Contributie

Contributie 2024/2025

LeeftijdsklasseGeboortejaarBedrag
Recreanten
Startgroep2015 en later185.00
Jeugd – in competitieteam2003 t/m 2016235.00
Senior2002 en eerder225.00
Senior – in competitieteam2002 en eerder235.00
Competitieteams
U82017 en later365.00
U102015 en 2016365.00
U122013 en 2014365.00
U142011 en 2012445.00
U162009 en 2010445.00
U182007 en 2008445.00
U202005 en 2006445.00
U222003 en 2004445.00
Senioren2002 en eerder445.00

Het team, waarin je ingedeeld bent, bepaalt wat wij aan de NBB afdragen en daarmee ook de hoogte van je contributie. De hoogte van de contributiebedragen wordt jaarlijks tijdens de ALV vastgesteld.

Duur van lidmaatschap

Een lidmaatschap loopt altijd voor een heel seizoen, van 1 juli tot en met 30 juni, en wordt telkens automatisch verlengd. Hiermee sluiten wij ook aan bij het financiële seizoen dat de NBB hanteert (ook financieel).

Aspirant leden

Aspirant leden kunnen 3 a 4 keer vrijblijvend meetrainen om te zien of de sport en de vereniging bij ze past.

De datum, waarop de 4e proeftraining gevolgd wordt, bepaalt de hoogte van de contributie (zie kortingen).

Bijkomende kosten

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 20,-.

Jeugdleden, die competitie spelen, betalen een bijdrage van € 20,- per jaar aan kledingvergoeding. Deze kosten worden o.a. gebruikt om de tenues aan het einde van het seizoen te repareren. Dit bedrag zit al in de contributie.

Wanneer je als recreant meer dan drie competitiewedstrijden speelt, dan wordt je lidmaatschap automatisch omgezet naar wedstrijdspelend, met alle bijbehorende kosten.

Kortingen

Bij inschrijvingen tijdens het seizoen: Wie tijdens het seizoen lid wil worden, betaalt de volgende percentages van de contributie:

  • per 1 november: 90% contributie + € 20,- inschrijfgeld
  • per 1 januari: 70% contributie + € 20,- inschrijfgeld
  • per 1 maart: 50% contributie + € 20,- inschrijfgeld
  • per 15 mei: vrijwillige bijdrage in de HUTSpot*

In overleg is het mogelijk om in te schrijven voor een half seizoen, van augustus tot en met december. Dit moet voor 1 juli met het bestuur besproken worden.

Blessures: Bij ernstige blessures gedurende het wedstrijdseizoen (dus met een lange(re) revalidatieperiode) kan een deel van de contributie worden kwijtgescholden. Dit gebeurt altijd in overleg en is maatwerk. Je kunt voor deze kwijtschelding een schriftelijk verzoek bij de penningmeester indienen op [email protected].

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om dit zelf te betalen. De contributie wordt direct aan BVO betaalt en moet ieder jaar opnieuw door een intermediair worden aangevraagd. Op jeugdfondssportencultuur.nl vind je meer informatie.

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, zorgt het Volwassenenfonds Sport & Cultuur ervoor, dat de contributie wordt betaald voor volwassenen, die leven rond het bestaansminimum. Deze subsidie moet aangevraagd worden in de gemeente waar je woont. De contributie wordt direct aan BVO betaalt en moet ieder jaar opnieuw door een intermediair worden aangevraagd. Op www.volwassenenfonds.nl vind je meer informatie en kun je controleren of jouw gemeente al is aangehaakt bij dit fonds.

Betaling contributie

De facturatie wordt door de penningmeester gedaan door een rekening uit te sturen naar het bij ons bekende e-mailadres. Zorg dus, dat je lidmaatschapsinformatie up-to-date is en geef wijzigingen op tijd aan ons door.

Je kan alleen in termijnen (2 of 4) betalen via het afgeven van een automatische incasso. Wil je geen automatische incasso afgeven? In dat geval kan het verschuldigde bedrag in één keer via een bankbetaling worden betaald. Je betaalt dan € 25,- bovenop de factuur voor alle extra handelingen, die de penningmeester moet doen.

Niet op tijd betaald?

Je ontvangt voor de contributie en andere openstaande kosten twee herinneringen per e-mail en je krijgt ook een laatste herinnering via je mobiele telefoon. Mocht je dan nog niet betalen, dan wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven, waarbij de incassokosten voor jouw rekening komen. Daarnaast speel je per direct geen competitie meer, maar moet je wel nog steeds je jurytaken uitvoeren.

Mocht je op 1 augustus nog contributies of boetes open hebben staan, dan mag je geen competitie spelen in de eerste helft van het nieuwe seizoen en betaal je automatisch het recreantentarief, dat daarbij past.

Als je op 1 december je schulden hebt afbetaald, dan mag je weer meedoen in de competitie en betaal je voor het tweede deel van het seizoen het competitietarief, dat bij de leeftijdsklasse hoort. Heb je je schulden nog niet afbetaald dan mag je ook in het tweede deel van het seizoen geen competitie spelen.

Opzeggen lidmaatschap

Let Op: Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren voor 1 mei van het lopende seizoen. Opzegging gaat schriftelijk per e-mail aan [email protected].

Als je tussen 1 mei en 1 augustus alsnog besluit jouw lidmaatschap op te zeggen, dan ben je verplicht toch 50% van de contributie van volgend jaar te betalen, omdat we dan al kosten gemaakt hebben voor het komende seizoen. Twijfel je over of je lid wil blijven, neem dan voor 1 mei contact op met de secretaris om jouw specifieke situatie te bespreken.

Waarom krijg je je geld niet terug als je tijdens het seizoen opzegt?

Het komt voor, dat leden gedurende het seizoen opzeggen en dan (een deel van) de contributie terugvragen. Dat kan niet, omdat wij een aantal verplichtingen zijn aangegaan:

  • Op basis van het ledenaantal op 1 mei, schrijven we de teams in bij de NBB voor het komende seizoen. Die kosten lopen gewoon door, of er nou iemand opzegt of niet.
  • Per lid dragen wij kosten af aan de NBB. Die kosten betalen we jaarlijks (peildatum 1 juli) en lopen gewoon door, of er nou iemand opzegt of niet.
  • Op basis van het ledenaantal op 1 mei, leggen wij zaalruimte vast voor het komende seizoen. Die kosten lopen gewoon door, of er nou iemand opzegt of niet.
  • Op basis van het ledenaantal op 1 mei, leggen we trainers en coaches vast voor het komende seizoen. Zij doen dit op vrijwillige basis, maar ontvangen daarvoor van ons wel een onkostenvergoeding. Die kosten lopen gewoon door, of er nou iemand opzegt of niet.

Al deze kosten zijn verwerkt in de begroting voor het lopende seizoen. Onder andere op basis daarvan stellen wij de contributie vast. Als wij de contributie terugbetalen of kwijtschelden, moeten we dus de contributie voor de overige leden verhogen.


Contributie afgelopen seizoen