Vertrouwenscontactpersonen

BVO wil een veilige basketbalvereniging zijn waar iedereen met plezier kan sporten en zich thuis voelt. Dat betekent dat we er met elkaar alles aan doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag te voorkomen. Met een actief beleid op het gebied van sociale veiligheid proberen we problemen zoveel mogelijk voor te zijn.

Als wij daar als club toch onvoldoende in slagen en je ervaart als speler, scheidsrechter of andere betrokkene een vorm van ongewenst gedrag, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersonen van BVO. De vertrouwenscontactpersonen zijn bereikbaar via [email protected]

De vertrouwenscontactpersoon heeft vooral een bemiddelende rol, en zal alleen in overleg met de klager in actie komen. De vertrouwenscontactpersoon kan bijvoorbeeld:

  • Luisteren naar een klacht of probleem;
  • Nagaan of bemiddeling mogelijk is (tussen spelers onderling of spelers en het bestuur bijvoorbeeld);
  • In samenspraak met de klager bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
  • De vertrouwenspersonen van de bond betrekken bij bemiddeling
  • Doorverwijzen naar professionele hulpverlening.

De vertrouwenscontactpersoon behandelt klachten vertrouwelijk. Alleen met toestemming van degene die de klacht of het probleem heeft gemeld, worden andere personen betrokken. De vertrouwenscontactpersonen zijn vrijwilligers van de club die kunnen bemiddelen; ze zijn geen geschoolde hulpverleners, bij ingewikkelde kwesties zullen zij altijd doorverwijzen naar professionele hulpverlening.

Het staat ook iedereen vrij om bij vragen, klachten, zorgen of problemen direct contact op te nemen met het Bestuur of juist buiten BVO om contact op te nemen met de vertrouwenscontactpersonen van de basketball bond.

Beleid BV Oegstgeest Sociale veiligheid