Takenplanning en vervanging

Jurytaken

In de competities onder U14 worden de tafeltaken door de ouders van de leden uit die teams gedaan. Alle competitiespelende leden vanaf U14 hebben jurytaken: tafelen en fluiten. De BVO takenplanner plant per seizoenshelft deze taken in op alle thuiswedstrijden. Die taken zijn meteen zichtbaar in de basketball-app.

Vervangers

Wat doe je als je niet aanwezig kan zijn en wel ingepland staat voor een jurytaak?

Nadat de jurytaken zijn ingedeeld wordt van ieder lid verwacht dat hij/zij de basketball-app in de gaten houdt om te zien wanneer je aan de beurt bent. Mocht je, bijvoorbeeld door het verschuiven van wedstrijden, niet (meer) kunnen dan zijn er twee opties:

  1. Je zorgt zelf voor een vervanger als je niet aanwezig kan zijn op het tijdstip, dat je moet fluiten of tafelen. Je kan proberen om de taak binnen je team te ruilen, en dat mag natuurlijk ook met iemand uit een ander team. Wanneer iemand je beurt overneemt moeten beide spelers dit allebei uiterlijk 24 uur voor aanvang van de wedstrijddag bevestigen aan de takenplanner.
  1. Soms is het lastig om zelf een vervanger te kunnen vinden. Je kan dan hulp inschakelen via de takenplanner. Die denkt dan mee over ruilmogelijkheden en/of vervanging. Voor deze optie betaal je een bedrag van €15 per keer. Dit geld wordt gebruikt om een invaller voor die taak te vinden. De invaller ontvangt daarvoor een vergoeding van €15. Let op: Je bij de takenplanner “afmelden” voor een taak is niet mogelijk.

Let op: Dit punt geldt niet voor scheidsrechters ‘in opleiding’. Zij ruilen altijd via de takenplanner.

Uitgefloten!

Via de basketball-app is te zien wanneer je aan de beurt bent voor jouw taken. Helaas komt het toch regelmatig voor, dat leden wel ingepland staan voor een jurytaak, maar zonder afmelding niet komen opdagen. Iemand anders moet dan acuut komen invallen. Als dit niet of niet op tijd lukt, dan dupeer je daar het spelende BVO team mee (de wedstrijd is automatisch verloren) en krijgen we ook een geldboete van de NBB.

Wat zijn de gevolgen voor jou als lid als je besluit niet op te komen dagen:

  1. Bij een eerste keer afwezig zijn, krijg je een boete van €20. Je taak wordt opnieuw ingepland.
  2. Bij een tweede keer afwezig zijn, krijg je een boete van €40 en ben je verplicht de eerstvolgende thuiswedstrijd van je eigen team te tafelen. Bovendien wordt ook nu je taak opnieuw ingepland.
  3. Bij een derde keer afwezig zijn, krijg je een boete van €60 en mag je die seizoenshelft geen competitie meer spelen. Er vindt geen restitutie op de reeds betaalde contributie plaats. Het bestuur besluit of je geroyeerd moet worden en/of onder welke voorwaarden je weer mee mag doen aan de competitie.

Wat is het gevolg wanneer je je te laat afmeldt zonder vervanging?

  1. Wanneer je je binnen 24 uur voor aanvang van de wedstrijddag afmeldt bij de takenplanner zonder vervanging te hebben geregeld, dan krijg je een boete van €20. Dit geldt als een eerste keer niet op komen dagen.

Wat is het gevolg als jullie het ruilen van taken niet op tijd doorgeven?

  1. Wanneer iemand je beurt overneemt moeten jullie dit allebei uiterlijk 24 uur voor aanvang van de wedstrijddag bevestigen aan de takenplanner. Gebeurt dit niet op tijd, dan krijgt de speler, die de ruil geïnitieerd heeft, een boete van €10. De reden voor het instellen van deze boete is, dat vaak de ruil niet wordt doorgegeven aan de takenplanner. Hierdoor ontstaan er later in het seizoen problemen, omdat spelers de ruil vergeten en er dan op de ruildag geen tafelaars of scheidsrechters zijn.

Alle geldboetes moeten binnen 7 dagen voldaan zijn. Takenplanner van dit seizoen is Petra van Overveld (voorzitter).